rovatok/vitezi-rend Vitézi Rend

 VITÉZI REND


Eszmeiség
Mérlegek
 2010
 2011
 2012
 2013
 2015
 2016
Alapadatok
Történet
Törvények
Vitézi nagyjelvény
Vitézi oklevél
Vitézi telek
Vitézi cím használata
Kitüntetések
Jogi nyilatkozat
Tagfelvétel
Örömhír
HÍREK
ÁLLOMÁNYTÁBLA
MÉDIA
EGYESÜLÉS
 • Felhívás
 • Egyesülési dokumentumok
HORTHY MIKLÓS
 • A Horthy család
 • Gondolatok Horthy Miklósról
KATASZTRÓFAVÉDELEM
KARITATÍV CSOPORT
HADISÍR GONDOZÁSA
HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT
SZOBORÁLLÍTÁS
 • Támogatás
 • Eddigi támogatók
 • Cikkek
 • Spende
 • Donation
TISZTSÉGVISELŐINK
 • Magyarország
 • Felvidék
 • Délvidék
 • Erdély
 • Kárpátalja
 • Egyesült Államok
 • Egyesült Királyság
 • Kanada
 • Németország
 • Skandinávia, Benelux Államok
GALÉRIA
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • Archív képek
 • Képeslapok
 • Október 23.
 • Vitézavatás
ÉVES TERV
 • Bandérium
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
 • Csongrád
 • Erdély
 • Hajdú Bihar
 • Jász-Nagykun Szolnok
 • Pest
VITÉZEK
 • Akikre büszkék vagyunk
 • Hadak útjára léptek
 • Híres vitézek
 • Vitézek névsora 1921-1945
SEGÍTSÜK EGYMÁST
EGYÉB
 • Ajándéktárgyak
 • Levelek
 • Média
 • Versek, nóták
 • Vitézek Lapja
 • Vitézi Híradó, Hírmondó
HADAK ÚTJÁRA LÉPTEK
 • 2015
 • 2016
 • 2017
KAPCSOLAT


 TÁBORILELKÉSZ HÍREI

 ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 KERESÉS
 

 HÍRLEVÉL


A Vitézi Rend, vitéz nagybányai Horthy Miklós által alapított, hivatalosan bejegyzett oldala.

II. Rákóczi Ferenc fejedelem újratemetésének 111. évfordulója2017. október 28.-án a Vitézi Rend tagjai részt vettek a II. Rákóczi Ferenc fejedelem újratemetésének 111. évfordulójának alkalmából rendezett megemlékező istentiszteleten.

2016Farsangi Bált tartottak Háromszéken


 

 

2017. február 24- én,  szombaton, a Vitézi Rend Háromszéki Törzs rendtársai az év első állománygyűlését és farsangi bálját szervezte meg.

 

 


GyászjelentésA Hadak Útjára lépett vitéz Arnóczky Mátyás Pál rehabilitált ezredes,1956-os forradalmár rendtársunk!

 
 


2015
Tűzifa adomány rászoruló családoknak


A Vitézi Rend karitatív tevékenységéről  tavaly áprilisban számoltunk be először lapunk hasábjain. 
A  szervezet akkor gyógyászati segédeszközöket – járókereteket, fürdetőszékeket, betegemelő berendezéseket – adományozott  idős, beteg, illetve mozgásukban korlátozott személyeket ápoló  gödi családoknak.  Decemberben a rend jóvoltából ismét adomány érkezett néhány gödi  rászorulóhoz.

2014Sepsiszentgyörgyön emlékeztek vitézeink Rendünk alapitójára


Kedves Nemzetes Rendtársaim, 
az alkalomnak megfelelő alázattal és ünnepélyességgel, elmondtunk közösen egy imát és azután röviden méltattam az évforduló jelentőségét. Magyarországnak, a történelme során három kormányzója volt, Hunyadi János, Kossuth Lajos és v. nagybányai Horthy Miklós. Az első kettőnek a megítélése egyértelműen pozitív, a harmadik személyiségét, történelmi szerepét még mindig vitatják.

58 éve hunyt el Rendünk alapitója


58 éve, 1957 február 9-én halt meg a portugáliai Estorilban ,
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós altengernagy, a Magyar Királyság kormányzója Az 1956-os szabadságharc híre előbb fellelkesítette, ám annak későbbi kudarca nagyon megviselte a mindvégig jó egészségnek örvendő emigrációban élő Horthyt. A forradalom leverése után apátiába zuhant, bár az orvosok szerint szervi bajban nem szenvedett, nemsokára elhunyt,életre szóló példát hagyva hátra, minden magyar számára!


Tűzifa a rászorulóknak


A Vitézi Rend karitatív munkája során, lehetőségeihez mérten tűzifával látja el a rászoruló nagycsaládosokat. Decemberben kezdtük meg a fa kiszállítását, amit januárban is folytatunk. Köszönet a nagylelkű adományozóknak v.Horváth Balázsnak és v. Vígh Józsefnek.

2013
50 éve boldogságban

50 éve kitartanak egymás mellett, a mai világban példaértékű, kárpátaljai törzskapitány úr, vitéz Kövér György és felesége.Keresztelő

Új menüponttal  bővült az oldalunk! Szeretnénk esküvőkről, házassági évfordulóktól,  gyerekszületésekről, keresztelőről is állandó rovatot indítani, itt az első egy keresztelő, vitéz Kiss Zsolt Pest megyei őrmester jóvoltábólTagfelvétel

A Vitézi Rend tagja lehet:

- saját jogon (posztumusz)
- akinek egyenesági (apai vagy anyai) felmenői között avatott vitéz van
- egyedi elbírálás alapján, akinek egyenesági (apai vagy anyai) felmenői között van olyan, aki I. és/vagy II, világháborús kitüntetései, érdemei alapján a vitézi címet kiérdemelte ugyan, de nem avatták vitézzé
- egyedi elbírálás alapján akinek egyenesági felmenői között nincs, de felmenői testvérei között található avatott vitéz

A Jelentkezőnek (várományosnak):

Igazolnia kell egyenes vagy oldalági származását az érdemszerzőtől

- Érdemszerző ősének (apa, nagyapa, dédapa), vitézi oklevelének másolata A4-es formátumban,
- Érdemszerző őse katonai kitüntetéseinek igazolása, azok fénymásolata.

Csatolnia kell érdemszerző ősének:

- születési anyakönyvi kivonatát, vagy keresztlevelét,
- házasságlevelét,
- halotti anyakönyvi kivonatát,

Csatolnia kell az Ön felmenői dokumentumait érdemszerző őséig.

- születési anyakönyvi kivonatokat, vagy keresztleveleket,
- házasságleveleket,
- halotti anyakönyvi kivonatokat, amennyiben elhaláloztak.

Csatolnia kell a saját dokumentumait:

- születési anyakönyvi kivonatát,
- keresztlevelét,
- házasságlevelét, amennyiben van ilyen,
- amennyiben házas, akkor házastársa
- születési anyakönyvi kivonatát,
- keresztlevelét.

Gyermeke(i) adatait (a megadott adatokkal a várományosi jogállásukat regisztrálja a Vitézi Rend):

- születési anyakönyvi kivonatát,
- keresztlevelét.

Ki kell töltenie a jelentkezési dokumentációt, melyet letölthet a honlapról.

Csatolnia kell 2 db. színes igazolvány képet.

Amennyiben volt katona, akkor a katonakönyvének minden oldalát fénymásolva csatolni kell.

-Kitüntetéseinek (katonai és polgári) igazolását.
-Kézzel írott önéletrajz

Kérjük, töltse le mind a 3 nyomtatványt a képekre kattintva, majd kitöltve, a szükséges mellékletekkel ellátva küldje el a Vitézi Rend postacímére!Jogi nyilatkozat

A Vitézi Rend a Fővárosi Bíróságon jogfolytonosan került bejegyezésre, 4227 sorszámon 1992. február 3-án.
Kitüntetések

Horthy Bronz Emlékérem:
    Horthy Ezüst Emlékérem:
    Horthy Arany Emlékérem:
    Vitézi Rend Bronz, Ezüst és Arany Érdemkereszt:
     Eszmeiség

A Vitézi Rendnek hármas célja van: jutalmazni a vitézséggel párosult honfi erényt, megtartani a nagy idők legjobbjait és biztosítani a hősök nemzetségének fennmaradását, végül bennük és utódaikban a magyar fajnak olyan hatalmat biztosítani, amely rettentő erővel sújt le minden felforgató állam- és nemzetellenes törekvésekre.

"Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy Isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen"
A Vitézi Rend jobboldali, konzervatív értekrendet valló, katonai hagyományait ápoló, pártoktól független szervezet, mely napjainkban egyesületi formában működik.

A Vitézi Rend nem politizál és visszautasít minden olyan törekvést, mely a Vitézi Rend és alapítója, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr nevét saját politikai eszközeként kívánja felhasználni vagy zászlajára tűzni!

A Vitézi Rend soha nem volt szélsőséges, vagy fasiszta szervezet. "Az Országos Vitézi Szék visszavonhatatlanul és határozottan megtiltja a Rend tagjainak, hogy a szélsőséges mozgalmakban bármely néven nevezendő módon részt vegyenek. Akik e rendelkezéseknek alávetni nem tudják magukat, vonják le a magatartásuk konzekvenciáját és lépjenek ki a Rendből. Ellenkező esetben fegyelmi úton távolíttatnak el." (Vitézek Lapja – 1938. július 11.)

A Vitézi Rend és annak tagjai mindenkoron kiálltak a nemzet érdekeiért, a magyarság megmaradásáért és ez napjainkban sincs másként. Támogatunk minden olyan kezdeményezést, mely összeegyeztethető alapítónk szándékával és akaratával, de elítélünk és elhatárolódunk minden szélsőséges megnyilvánulástól és törekvéstől, mely bármely magyar ellen irányul, légyen az határon innen vagy határon túl!Törvények

1. 1920. évi I. törvénycikk  Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről 

2. 1920. évi II. törvénycikk  nagybányai Horthy Miklós úrnak kormányzóvá történt megválasztásáról    

3. 1920. évi XXXVI. törvénycikk  a földbirtok helyesebb megoszlását szabályozó rendelkezésekről (77. § rendelkezik a vitézi telekről) 

4. 1921. évi XLIX. törvénycikk  a m. kir. honvédségről   

5.  1922. évi X. törvénycikk  a magyar királyi honvéd tisztképzésről   

6. 1922. évi XXIX. törvénycikk  a soproni népszavazás emlékének törvénybeiktatásáról  

7. 1924. évi XIV. törvénycikk  az 1914/1918. évi világháború hősi halottai emlékének megünnepléséről  

8. 1927. évi XXXI. törvénycikk  március tizenötödikének nemzeti ünneppé nyilvánításáról  
9. 1928. évi XXV. törvénycikk   a Szent Korona és a hozzátartozó drágaságok gondviseléséről   

10. 1930. évi XI. törvénycikk   vitéz nagybányai Horthy Miklós Úr Magyarország kormányzójává választása tizedik évfordulójának megörökítéséről  
11. 1933. évi XXIII. törvénycikk  az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom ideiglenes rendezéséről szóló 1920:I. tc. 13. §-ának újabb módosításáról  
12. 1936. évi XXVII. törvénycikk  a telepítésről és más földbirtokpolitikai intézkedésekről (VII. fejezet a vitézi telkekről)  

13. 1937. évi XIX. törvénycikk  a kormányzói jogkör kiterjesztéséről és a kormányzóválasztásról 
14.  1938. évi IV. törvénycikk   az 1914-1918. évi világháború tűzharcosai érdemeinek elismeréséről  
15.  1938. évi XXXIV. törvénycikk  a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeknek az országgal egyesítéséről  

16. 1939. évi II. törvénycikk  a honvédelemről   
17.  1939. évi VI. törvénycikk   a Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területeknek az országgal egyesítéséről 
18.  1939. évi X. törvénycikk  a "Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap" létesítéséről 
19. 1940. évi II. törvénycikk  vitéz Nagybányai Horthy Miklós Úr húszesztendei országlásának megörökítéséről   182
20. 1940. évi XXVI. törvénycikk  a román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrésznek a Magyar Szent Koronához visszacsatolásáról és az országgal egyesítéséről  

21. 1941. évi XX. törvénycikk  a visszafoglalt délvidéki területeknek a Magyar Szent Koronához visszacsatolásáról és az országgal egyesítéséről   
22. 1942. évi II. törvénycikk  a kormányzóhelyettesről 
23. 1942. évi III. törvénycikk  vitéz nagybányai Horthy István úrnak kormányzóhelyettessé megválasztásáról és eskütételéről   
24. 1942. évi XX. törvénycikk  a hősi halált halt vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes úr emlékének és a nemzet hálájának megörökítéséről Vitézi cím használata napjainkban

Az Alkotmánybíróság 2011. október 24-25-i teljes ülésének napirendje és annak összefoglalója
Az Alkotmánybíróság elutasította az egyes címek és rangok megszüntetéséről szóló 1947. évi IV. törvény 3. § (1) és (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló – az Alkotmány 8. § (2) bekezdésének és az 54. § (1) bekezdésének sérelmére alapított – indítványt. Az indítványozó szerint a nemesi előnév (nemesi cím) használatának általános érvényű, differenciálatlan törvényi tiltása sérti a jogbiztonság követelményét, valamint az emberi méltósághoz való jogot is. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az emberi méltósághoz való jogból levezetett, a saját név viseléséhez fűződő alkotmányos alapjognak a tartalmát a támadott jogszabályi rendelkezés nem sérti. A törvény a nemesi rangok megszűnéséről, illetve a címek viselésére adott engedélyek hatályvesztéséről rendelkezik, amely elsősorban anyakönyvi, állami nyilvántartási célzatú. A törvény nyomán a nemesi címeknek és rangoknak a magánérintkezésben a mellőzése elvárt, de a használata nem tilalmazott.
A határozathoz Dienes-Oehm Egon és Pokol Béla alkotmánybírók párhuzamos indokolást csatoltak.
Ez alapján a "vitéz" előnév is jogszerűen használható a napi életben!
A Vitézi cím használatával kapcsolatos korabeli jogszabályok:Vitézi telek


Vitézi telkek kiosztási ünnepsége a rákosi repülőtéren a Fehér útnál
Vitézi oklevél

Vitézi nagyjelvény

A Vitézi Szék 1920. december 11-én pályázatot hirdetett a vitézi jelvény tervének megrajzolására. A pályázat kikötötte, hogy ."Érdembeli elbírálásra csak az a pályamunka tarthat igényt, amely a vitézség motívumának kifejezése mellett, bizonyos magyar egységességgel látja el a jelvényt". A pályázatra beérkezett munkákat 1921. február 6-án a Kormányzó személyes részvételével háromtagú zsűri bírálta el, melynek tagjai voltak: Csánky Dezső, az Országos Levéltár főigazgatója, dr. Fejérpataki László, a Nemzeti Múzeum főigazgatója és Nádler Róbert egyetemi tanár, a Képzőművészek Egyesületének elnöke. Az első díjat Szilasi József iparművész terve nyerte el, és a Vitézi Szék határozata értelmében az ő terve került kivitelre.

Milyen jelképeket hordoz a vitézi jelvény? A vitézi jelvény formája pajzs, amely a védelem, a haza védelmének jelképe. Tengelyében a kard a meg nem alkuvó harcot jelenti és a győzelem kivívásának az eszköze. A magyar egységességet a pajzsra helyezett kis címer jelképezi. Rajta a Szent Korona - Rendünk jogforrása és legfőbb védnöke, a Szent Korona tana és a Vitézi Rend közötti kapcsolat jelképe. Háttérben a Nap korongja sugaraival beragyogja a Szent Koronát és termékennyé teszi a magyar rónát, amelyet a pajzson látható búzakalász jelképez. A pajzson tölgyfalombot is látunk, mely a hazát hősiesen védők jutalmának a jelképe. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy jelvényünk az egyik legszebb és legkifejezőbb jelvény.A Vitézi Rend története
Alapadatok

  „A vitézi rendet a véráztatta televény magyar földbe ültetem; adja Isten, hogy gyökeret verjen benne. Legyen belőle hatalmas tölgyerdő... de ha kell, élesen vágó kard is.”
A Vitézi Szék működésének törvényes alapjait a következő jogszabályok teremtették meg:
 - A haditettekre és a hadihaszonbérletre vonatkozó 1820/1917.M.E. számú rendelet  - Az ingatlanokra vonatkozó magánjogi szabályok kiegészítéséről szóló(4420/1918.M.E. számú rendelet  - A vitézi telekről szóló 6650/1920.M.E. számú rendelet
A Vitézi Szék, 1920. novemberében tartott harmadik ülésén döntött arról, hogy a felavatott vitézek és a Vitézi Szék tagjainak közösségét ezentúl VITÉZI REND-nek nevezik.
A Vitézi Rend a Fővárosi Bíróságon jogfolytonosan került bejegyezésre, 4227 sorszámon 1992. február 3-án.
A Vitézi Rend a hatályos magyar jogszabályok alapján egyesületi formában működik, melynek elnöke vitéz Molnár-Gazsó János főkapitány.
Bankszámlaszám: Vitézi Rend, ERSTE Bank: 11991102-02911463  Adószám: 18043224-1-42

KAPCSOLAT
    
© 1992-2013. Vitézi Rend