VITÉZI REND

HÍREK
ÁLLOMÁNYTÁBLA
MÉDIA
A VITÉZI REND
 • Eszmeiség
 • Mérlegek
 • Alapadatok
 • Történet
 • Törvények
 • Vitézi nagyjelvény
 • Vitézi oklevél
 • Vitézi telek
 • Vitézi cím használata
 • Kitüntetések
 • Jogi nyilatkozat
 • Tagfelvétel
 • Örömhír
EGYESÜLÉS
 • Felhívás
 • Egyesülési dokumentumok
HORTHY MIKLÓS
 • A Horthy család
 • Gondolatok Horthy Miklósról
KATASZTRÓFAVÉDELEM
KARITATÍV CSOPORT
HADISÍR GONDOZÁSA
HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT
SZOBORÁLLÍTÁS
 • Támogatás
 • Eddigi támogatók
 • Cikkek
 • Spende
 • Donation
TISZTSÉGVISELŐINK
 • Magyarország
 • Felvidék
 • Délvidék
 • Erdély
 • Kárpátalja
 • Egyesült Államok
 • Egyesült Királyság
 • Kanada
 • Németország
 • Skandinávia, Benelux Államok
GALÉRIA
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • Archív képek
 • Képeslapok
 • Október 23.
 • Vitézavatás
ÉVES TERV
 • Bandérium
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
 • Csongrád
 • Erdély
 • Hajdú Bihar
 • Jász-Nagykun Szolnok
 • Pest
VITÉZEK
 • Akikre büszkék vagyunk
 • Hadak útjára léptek
 • Híres vitézek
 • Vitézek névsora 1921-1945
SEGÍTSÜK EGYMÁST
EGYÉB
 • Ajándéktárgyak
 • Levelek
 • Média
 • Versek, nóták
 • Vitézek Lapja
 • Vitézi Híradó, Hírmondó
HADAK ÚTJÁRA LÉPTEK
 • 2015
 • 2016
 • 2017
KAPCSOLAT


 TÁBORILELKÉSZ HÍREI

 ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 KERESÉS
 

 HÍRLEVÉL


vitéz Molnár Gazsó János főkapitány úr ünnepi beszéde Liverpoolban  

Nemzetes Magyar Gyülekezet!

Kedves Angol Barátaink!

Idén emlékezünk meg világszerte az I. Világháború kitörésének évfordulójáról. 

Akkor 1914-ben még egy nemzet fiai sem gondolták, hogy 4 évig tartó földi pokol veszi kezdetét. Katonák milliói meneteltek a frontra, hogy harcoljanak 

Istenért, a Királyért és a Hazáért.


A háború éveiben vitéz őseink oroszlánként küzdöttek a csatatereken. Bátorságból, hősiességből példát mutattak az egész világnak. A magyar katonák végig méltóak maradtak dicső őseikhez. Sem ők a  fronton, sem azok, akik otthon álltak helyt nem is sejtették, hogy ezt a háborút  már akkor elvesztettük mikor még el sem kezdődött. Négy véráztatta háborús  év után akkor mondták ki rólunk, hogy vesztettünk, amikor a magyar seregek  messze orosz, szerb és olasz földön harcoltak. 

Olyan békét kényszerítettek ránk Francia nyomásra, ami a mai napig  elfogadhatatlan. Országunk lakosságának felét, területének kétharmadát elcsatolták. Ebben az időben a győztes hatalmak vezetői azt gondolták rólunk, hogy ilyen mértékű csonkítás után országunk 5 évig sem képes fenn maradni. 

S mintha Isten haragudott volna Ránk – még a kommunisták vörös rémét is a sokat szenvedett magyar népre szabadította. Rémuralmuk bibliai csapásként érte Hazánkat. De a magyar nem szűnt meg Istenben hinni és hozzá fohászkodni. 

Isten megelégelve Nemzetünk szenvedését küldött egy vezért, aki az élre állva  és irányt mutatva vezette ki Magyarországot a földi pokolból és reményvesztettségből. 
Ez a vezér és hős katona volt Rendünk alapítója Horthy Miklós ellentengernagy  úr. Olyan lovagias vezér volt ő a háborúban, hogy ellenfelei is mély tisztelettel viseltettek iránta. A legnagyobb tengeri ütközetekben is minden elsüllyesztett hajó legénységét hajójára vetette. Ez a fajta lovagiasság hasonló volt a középkori lovag ideálokhoz. Horthy Miklós kormányzóvá választása után katonás eréllyel látott hozzá a rendteremtéshez. S ebben a válságos időben a 
régi magyar hagyományokhoz ragaszkodva alapította meg a Vitézi Rendet. 

A Vitézi Rend alapításának kettős célja volt. Ősi hagyományainkhoz híven jutalmazni kívánta a háborúban hősként harcoló katonákat.  De talán ettől is fontosabb célja volt, hogy létre hozzon egy olyan katonai rendet, amelyre az ország népe biztosan számíthat. Világossá tette, hogy ebbe a Rendbe tartozni kiváltság – a bátrak kiváltsága. Örökletessé tette a vitézi címet, hogy így gondoskodjon a Rend örökké tartó fennállásáról. S mintha tudta volna, hogy a Magyar Nemzet megpróbáltatásai nem értek véget – úgy intézkedett, hogy a haza védelmében bármikor fegyvert fogó és hősiesen harcoló magyar katonának helye legyen a Rendben. 

Később ennek nyomán bővült a Rend azokkal a hős katonákkal, tisztekkel, akik bátran szembenéztek a II. Világháború során előretörő szovjetekkel. Mi magyarok már megszoktuk, hogy történelmünk során tőlünk erősebb világhatalmakkal kellett hadakoznunk. Mi magyarok állítottuk meg a középkor hajnalán előretörő mongol birodalmat. Mi magyarok vetettünk gátat az oszmán török európai terjeszkedésének. S mi akkor sem haboztunk fegyvert ragadni mikor a vörös szovjet támadt Ránk. Magyarország 1956 – ban nem csak önmagáért harcolt, hanem egész Európáért, a szabadság és a demokrácia soha el nem évülő nemes eszményeiért. Vitéz rendtársaink esküjükhöz híven oroszlánként rontottak a nálunk sokkalta nagyobb szovjet világhatalom seregeire. Azok a családapák és fiatal, nők- férfiak akik 1956-ban fegyverrel harcoltak a kommunista szovjet diktátor seregei ellen jól tudták nem győzhetnek. És még is sok ezren életüket áldozták a Haza oltárán. Szemükben a fény ki hunyt és vérző szívvel nehéz – de nemes örökséget hagytak nekünk, utódaiknak.  Mi, akik bátor katonák leszármazottjai vagyunk megörököltük a hazaszeretet és vitézség soha el nem halványuló eszmeiségét. Kevés nemzet 
mondhatja el magáról, amit mi magyarok- nálunk a hazaszeretet és vitézség nem férfi erény, hanem szent kötelesség.

Önök, akik itt ma az anyaországtól messze avatva lesznek, legyenek mindig hű tagjai a Vitézi Rendnek. Esküjükhöz híven segítség a Rendet. Jó magyar emberként legyenek hű alattvalói a Királynőnek! 

Tegyenek meg mindent azért, hogy Magyarország és az Egyesült Királyság barátsága tovább erősödjön!

Isten óvja a Királynőt!  
Isten áldja a Vitézi Rendet!


 
© 1992-2013. Vitézi Rend