VITÉZI REND

HÍREK
ÁLLOMÁNYTÁBLA
MÉDIA
A VITÉZI REND
 • Eszmeiség
 • Mérlegek
 • Alapadatok
 • Történet
 • Törvények
 • Vitézi nagyjelvény
 • Vitézi oklevél
 • Vitézi telek
 • Vitézi cím használata
 • Kitüntetések
 • Jogi nyilatkozat
 • Tagfelvétel
 • Örömhír
EGYESÜLÉS
 • Felhívás
 • Egyesülési dokumentumok
HORTHY MIKLÓS
 • A Horthy család
 • Gondolatok Horthy Miklósról
KATASZTRÓFAVÉDELEM
KARITATÍV CSOPORT
HADISÍR GONDOZÁSA
HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT
SZOBORÁLLÍTÁS
 • Támogatás
 • Eddigi támogatók
 • Cikkek
 • Spende
 • Donation
TISZTSÉGVISELŐINK
 • Magyarország
 • Felvidék
 • Délvidék
 • Erdély
 • Kárpátalja
 • Egyesült Államok
 • Egyesült Királyság
 • Kanada
 • Németország
 • Skandinávia, Benelux Államok
GALÉRIA
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • Archív képek
 • Képeslapok
 • Október 23.
 • Vitézavatás
ÉVES TERV
 • Bandérium
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
 • Csongrád
 • Erdély
 • Hajdú Bihar
 • Jász-Nagykun Szolnok
 • Pest
VITÉZEK
 • Akikre büszkék vagyunk
 • Hadak útjára léptek
 • Híres vitézek
 • Vitézek névsora 1921-1945
SEGÍTSÜK EGYMÁST
EGYÉB
 • Ajándéktárgyak
 • Levelek
 • Média
 • Versek, nóták
 • Vitézek Lapja
 • Vitézi Híradó, Hírmondó
HADAK ÚTJÁRA LÉPTEK
 • 2015
 • 2016
 • 2017
KAPCSOLAT


 TÁBORILELKÉSZ HÍREI

 ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 KERESÉS
 

 HÍRLEVÉL


Törzskapitány úr ünnepi beszéde Erdélyben  

dr. vitéz Székely Zsolt háromszéki törzskapitány ünnepi beszéde a Vitézavatáson.

Nemzetes Rendtársak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vendégek!
Tisztelettel üdvözlöm kedves vendégeinket: 
v. Molnár Gazsó Jánost, a Vitézi Rend elnök főkapitányát és családját
v. Varga Lászlót, a Vitézi Rend fő széktartóját
v. illyefalvi Petke Júliát, az erdélyi törzs széktartó asszonyát
v. Kövér Györgyöt, a kárpátaljai törzs kapitányát
v. Komlósi Mihályt, a Vitézi Rend kulturális székkapitányát
v. Lovász Lászlót, Békés megye székkapitányát
v. Jávorszky István kárpátaljai vitézi hadnagyot
valamint minden vitéz-társunkat és családjaikat, határokon innen és túl.
A Jóisten kegyelméből első alkalommal ünnepelünk itt, az illyefalvi református vártemplom ősi falai között. A korabeli dokumentumok alapján, itt, ezen a helyen már 800 évvel ezelőtt, a 12-ik században templom állott. A virágzó település növekedésével, 1443 körül Szent Illés tiszteletére egy gótikus templomot emeltek. 
És ne feledjük, hogy ennek a településnek Mikszáth Kálmán és Jókai Mór is országgyűlési képviselői voltak.
Mindnyájunk örömére, a mai napon Rendünk 11 új taggal gazdagodik, 11 vitézt avatunk, 11 erdélyi magyart, akik a jövőt, a folytonosságot jelentik, és akik mind igaz Istenfélő, magyar emberek. Felmenőik közt nemzeti hősök voltak, az egységes magyar nemzet hősei és ők az idegen megszállás és kommunista diktatúra kegyetlen évtizedeiben is ápolták nemzeti hagyományainkat. A Vitézi Rend erdélyi törzse különös jelentőséggel bír, hiszen a mai csonka Magyarországnál nagyobb területet képvisel, a történelmi Erdélyt, így, ennek értelmében, a mai napon is, Csíkszékről, Háromszékről és Máramarosból is érkeztek avatandóink. 
Öt évvel ezelőtt, Rendünk alapításának 90-ik évfordulóján, egyedül és első ízben a Kárpát medencében, a sepsiszentgyörgyi Hősök temetőjében a Vitézi Rendnek, kőbe vésett Emlékművet állítottunk. 
A mai avatóünnepségünk, a rend alapítójának, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr, a 20. század legnagyobb magyarja születésének 147. évfordulója után egy pár nappal történik. Ugyanakkor 6 erdélyi vitézt kitüntetésben részesítünk.
A Kormányzó Úr, reményt adva a nemzetnek, 95 évvel ezelőtt hívta életre a Vitézi Rendet, melynek célja, hogy tagjai családjukkal erős keresztény erkölcsű, békében bölcs és dolgos, háborúban erős, Hazájához mindenkor és minden körülmények között hű, nemzetfenntartó, a magyar társadalmat erősítő szervezetet képezzenek. A Vitézi Rend eszménye az a magyar nemzettárs, aki Istenbe vetett hittel kész élete árán hazáját megvédeni, aki síkraszáll olyan konzervatív ötvözetű, haladó, szociális és demokratikus eszményekért, mint: Isten, Haza, Család, demokratikus társadalmi rend, független ország, jogegyenlőség, egyben tagadja Trianon jogszerűségét és harcol minden szélsőséges parancsuralmi megnyilvánulás ellen. 
A 11 avatandó mind nemzeti hagyományainkat őrző, igaz magyar emberek, akik büszkék az elődeikre, akik jeles cselekedeteikkel kitüntették magukat a harctéren. Bizom abban, hogy méltó utódok lesznek és Rendünk sorait értékekkel gazdagítják. 
A vitézi cím nem csupán egy kitüntetés vagy elismerés jele. (Erre ugyanis különböző érdemérmek, oklevelek, plakettek stb. valók.) A Vitézi Rend egy azonos eszmét valló, azonos szemléletű, elvi felfogású emberek közössége. A vitézi cím egy ilyen közösséghez, egyesülethez való tartozás, és az ezzel járó bizonyos elvárások, szabályok, kötelezettségek betartásának önkéntes vállalását is jelenti.
Kétségkívül minden vitézzé avatott személy méltó e büszke, magasztos cím viselésére. Ki a saját érdemei, ki az elődei érdemei alapján. Ez utóbbi esetben a cím megelőlegezett személyi kiérdemeltséget jelent. Természetesen, mindenkitől elváratik a rend alapszabályának és esküének teljes és feltétel nélküli betartása.
Emlékeztetem rendünk alapszabályának néhány pontját. Eszerint az egyesület tagja köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósításában, a konkrét programok végrehajtásában. A vitézek magatartási szabályai, normái azonosak azzal, amit a hagyományos magyar nemzeti értékrend minden becsületes magyartól elvár, s amit a társadalom a vitézektől fokozottan vár el. Ilyen a fegyelem és az önként vállalt tevékenységi kötelezettség a Rend belső életében és a Renden kívüli polgári életben.
A közösségi összetartás a vitézek egyik fő erénye, és kötelessége ennek támogatása, erősítése. A vitéz köteles folyamatos, eleven és következetes kapcsolatot tartani a Rend szervezetével.
A Vitézi Rend az egyetlen, magyar alapítású rend, amely nem tévesztendő össze a más lovagrendekkel. Az egyes országokban élő vitézek ottani csoportjai működésükhöz egyesület keretében, hatósági bejegyzés útján kaptak engedélyt. 
A törvényes kereteket tiszteletben tartva, Rendünk Erdélyben a Vitézi Rend Kulturális Egyesület néven működik. Az Isten, Haza, Család hármas egység nevében, nemzeti értékeink, hagyományaink ápolását és megőrzését, a Rendtársak és azok családjainak önzetlen támogatását tűzte ki célul. Úgy gondolom, hogy a Rend célkitűzései jogosak és célszerűek, mert az utódállamok történetírása, így a román, a csehszlovák, illetve a cseh és a szlovák, a jugoszláv, azaz a szerb és a horvát, valamint a szovjet, illetve az ukrán, mindegyik a maga szempontjából állítja be és értékeli az eseményeket. Ez magában nem is lenne baj, ha tárgyszerűen mutatták volna be, illetve mutatnák be a nemzetiségi kérdést, amely a határok mozgatásához vezetett. 

Köszönöm, hogy meghallgattak.


 
© 1992-2013. Vitézi Rend