VITÉZI REND

HÍREK
ÁLLOMÁNYTÁBLA
MÉDIA
A VITÉZI REND
 • Eszmeiség
 • Mérlegek
 • Alapadatok
 • Történet
 • Törvények
 • Vitézi nagyjelvény
 • Vitézi oklevél
 • Vitézi telek
 • Vitézi cím használata
 • Kitüntetések
 • Jogi nyilatkozat
 • Tagfelvétel
 • Örömhír
EGYESÜLÉS
 • Felhívás
 • Egyesülési dokumentumok
HORTHY MIKLÓS
 • A Horthy család
 • Gondolatok Horthy Miklósról
KATASZTRÓFAVÉDELEM
KARITATÍV CSOPORT
HADISÍR GONDOZÁSA
HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT
SZOBORÁLLÍTÁS
 • Támogatás
 • Eddigi támogatók
 • Cikkek
 • Spende
 • Donation
TISZTSÉGVISELŐINK
 • Magyarország
 • Felvidék
 • Délvidék
 • Erdély
 • Kárpátalja
 • Egyesült Államok
 • Egyesült Királyság
 • Kanada
 • Németország
 • Skandinávia, Benelux Államok
GALÉRIA
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • Archív képek
 • Képeslapok
 • Október 23.
 • Vitézavatás
ÉVES TERV
 • Bandérium
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
 • Csongrád
 • Erdély
 • Hajdú Bihar
 • Jász-Nagykun Szolnok
 • Pest
VITÉZEK
 • Akikre büszkék vagyunk
 • Hadak útjára léptek
 • Híres vitézek
 • Vitézek névsora 1921-1945
SEGÍTSÜK EGYMÁST
EGYÉB
 • Ajándéktárgyak
 • Levelek
 • Média
 • Versek, nóták
 • Vitézek Lapja
 • Vitézi Híradó, Hírmondó
HADAK ÚTJÁRA LÉPTEK
 • 2015
 • 2016
 • 2017
KAPCSOLAT


 TÁBORILELKÉSZ HÍREI

 ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 KERESÉS
 

 HÍRLEVÉL


PRO PATRIA ET FIDE! – A HAZÁÉRT ÉS A HITÉRT!  

A 410 évvel ezelőtt megkötött  Bécsi-békére emlékezve  szeretettel hívunk és várunk mindenkit  2016. június 26-án, vasárnap 18 órára  a Református Kistemplomba! 

"Emlékezzünk együtt történelmünk egyetlen győztes szabadságharcára!"

vitéz Szőnyi Attila

„De te, Istennek embere (…) törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra! Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, melyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt!”  (1Tim 6:11-12.)

„… Jó lelkiesmérettel meghagyom és írom, szeretettel intvén mind az erdélyi és magyarországi híveinket az egymás között való szép egyességre! (…) Az idő ha mit hoz, egymás javát örvendjék, és egymás nyavalyáját fájlalják, és mindenben oltalommal, segítséggel légyenek egymásnak, mert tudó dolog az, hogy a visszavonással nagy birodalmak is elromlanak, viszontag az egyességgel kicsinyek is nagyra nevekednek.” (Bocskai István politikai végrendeletéből – 1606 december)


Tisztelt Vitézi Rend!

Hazánk történelme az elmúlt ötszáz évben nem sok sikertörténettel bír. Megszállásból megszállásba kerültünk, megosztottság, szétaprózódás, testvérharcokká züllesztett polgárháborúk jellemezték azt a korszakot, mikor Európa más népeinek a fejlődés, s az emelkedés jutott osztályrészül. A kegyetlen, olykor enyhébb elnyomás ellen sorra induló, hosszabb-rövidebb ideig tartó szabadságharcainkat, felkeléseinket, még ha sikeres időszakai is voltak, végül véresen leverték, és a bosszú évei, évtizedei következtek. Országunk, s nemzetünk mind a mai napig magán viseli ezen nehézségek nyomait. Olyannyira, hogy lemondó kesergéseink közepette hajlandóak vagyunk megfeledkezni történelmünk rövid, de annál fényesebb időszakairól is!

A XVII. század elején, a három részre szakadt, reménytelen helyzetű, „két pogány közt” hányódó Magyarországon elindult egy felkelés, mely az alig egy évig tartó fegyveres harcban szabadságharccá fejlődött, s végül egy olyan békével zárult, ahol - Isten kegyelméből - mi, magyarok diktálhattuk a feltételeket!

Az 1604 és 1606 közt Bocskai István fejedelem vezetésével vívott küzdelem az egyetlen győztes magyar szabadságharc az ország történelmében!

1606. június 23-án, Bécsben aláírták azt a megállapodást, mely nemcsak a magyar rendek követeléseinek ad helyet, nemcsak területi kedvezményt biztosít Erdélynek, hanem Európában egyedülálló módon, immár nemzetközi szinten biztosítja Magyarország teljes területén a szabad vallásgyakorlást nemcsak a protestáns, hanem minden bejegyzett felekezet számára!

E békeszerződés Európai szintű jelentőségét az is igazolja, hogy mind a mai napig Bocskai István fejedelem az egyedüli magyar uralkodó, akinek egészalakos szobra van a történelmi Magyarország határain kívül! Ez az alkotás pedig Genfben látható, a Reformáció Emlékművénél!

Ezért a Bécsi-béke 410 éves évfordulóján, 2016. június 26-án, vasárnap 18 órától, a Monori Református Egyházközségek „PRO PATRIA ET FIDE! – A HAZÁÉRT ÉS A HITÉRT! címmel megemlékezéssel egybekötött Istentiszteletet tartanak a Református Kistemplomban, melyre szeretettel meghívják a Vitézi Rend képviselőit!

 

Tervezett program:

-         18 órától hálaadó Istentisztelet a Kistemplomban

-         az Istentisztelet után megemlékezés Bocskai Istvánról, és a Bécsi-békéről

-         koszorúzás, gyertyagyújtás, főhajtás a Kistemplom mellett, az emlékműnél

-         szerény, de szívből jövő szeretetvendégség a Kistemplomi Gyülekezeti Teremben

 

Tisztelt Vitézi Rend!

Önök Isten kegyelméből felelősségteljes, és komoly hivatást látnak el, mely miatt a hívő testvérek imádságban hordozzák szolgálatukat. Megtiszteltetés lenne, ha ezen a jeles évfordulón Önökkel, és családtagjaikkal, a gyülekezetek testvéri közösségében együtt imádkozhatnánk szűkebb és tágabb lakóhelyeinkért, városunkért, és Magyarországért!

 

Életükre, munkájukra, vállalásaikra, és családjaikra Isten bőséges áldását kívánjuk!

 

Monor, 2016. június 15.

 

 Áldás, békesség!

 Schaller Tamás                                                                 Vladár István

A Monor-Nagytemplomi Református Egyház          A Monor-Kistemplomi Református Egyház

lelkipásztora                                                              lelkipásztora

 

 

vitéz Szőnyi Attila
református presbiter


 
© 1992-2013. Vitézi Rend