VITÉZI REND

HÍREK
ÁLLOMÁNYTÁBLA
MÉDIA
A VITÉZI REND
 • Eszmeiség
 • Mérlegek
 • Alapadatok
 • Történet
 • Törvények
 • Vitézi nagyjelvény
 • Vitézi oklevél
 • Vitézi telek
 • Vitézi cím használata
 • Kitüntetések
 • Jogi nyilatkozat
 • Tagfelvétel
 • Örömhír
EGYESÜLÉS
 • Felhívás
 • Egyesülési dokumentumok
HORTHY MIKLÓS
 • A Horthy család
 • Gondolatok Horthy Miklósról
KATASZTRÓFAVÉDELEM
KARITATÍV CSOPORT
HADISÍR GONDOZÁSA
HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT
SZOBORÁLLÍTÁS
 • Támogatás
 • Eddigi támogatók
 • Cikkek
 • Spende
 • Donation
TISZTSÉGVISELŐINK
 • Magyarország
 • Felvidék
 • Délvidék
 • Erdély
 • Kárpátalja
 • Egyesült Államok
 • Egyesült Királyság
 • Kanada
 • Németország
 • Skandinávia, Benelux Államok
GALÉRIA
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • Archív képek
 • Képeslapok
 • Október 23.
 • Vitézavatás
ÉVES TERV
 • Bandérium
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
 • Csongrád
 • Erdély
 • Hajdú Bihar
 • Jász-Nagykun Szolnok
 • Pest
VITÉZEK
 • Akikre büszkék vagyunk
 • Hadak útjára léptek
 • Híres vitézek
 • Vitézek névsora 1921-1945
SEGÍTSÜK EGYMÁST
EGYÉB
 • Ajándéktárgyak
 • Levelek
 • Média
 • Versek, nóták
 • Vitézek Lapja
 • Vitézi Híradó, Hírmondó
HADAK ÚTJÁRA LÉPTEK
 • 2015
 • 2016
 • 2017
KAPCSOLAT


 TÁBORILELKÉSZ HÍREI

 ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 KERESÉS
 

 HÍRLEVÉL


Bocskai megemlékezés Monoron  

PRO PATRIA ET FIDE! – A HAZÁÉRT ÉS A HITÉRT!

„De te, Istennek embere (…) törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra! Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, melyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt!” (1Tim 6:11-12.)

„… Jó lelkiesmérettel meghagyom és írom, szeretettel intvén mind az erdélyi és magyarországi híveinket az egymás között való szép egyességre! Atyafiúi szeretetre az erdélyieket, hogy Magyarországtól, ha más fejedelemség alatt lésznek is, el ne szakadjanak


A magyarországiakat, hogy az erdélyieket tőllök el ne taszítsák, tartsák ő attyokfiainak és ő véreiknek, tagoknak. (…) Az idő ha mit hoz, egymás javát örvendjék, és egymás nyavalyáját fájlalják, és mindenben oltalommal, segítséggel légyenek egymásnak, mert tudó dolog az, hogy a visszavonással nagy birodalmak is elromlanak, viszontag az egyességgel kicsinyek is nagyra nevekednek.” (Bocskai István politikai végrendeletéből – 1606 december)

A bécsi békére, Bocskai fejedelemre, a vallásszabadságra és vitézlő hajdú katonákra emlékeztek a monoriak. A Református Egyházkerületek lelkészei, a „balassady” Monori Népfőiskola és a Vitézi Rend is magáénak érezte, vitéz Szőnyi Attila református presbiter kezdeményezését, hogy a magyarság egyetlen győztes szabadságharcát lezáró bécsi-békéről meg kell emlékeznünk. Első lépésben Monoron, de mint égő mécsest tartva Magyari testvéreink előtt, mutatva a világosságot: szeretnénk, az egész Kárpát-medencére kiterjeszteni ennek a napnak a köszöntését. 


A gondolatból terv lett, a tervből megvalósulás. Az Istentiszteletet nagytiszteletű Vladár István, a Monori Református Kistemplom lelkipásztora kezdte, majd átadta a szót nagytiszteletűSchaller Tamás úrnak, a Monori Református Nagytemplom lelkészének. Elmondták, hogy Bocskai Istvánt nem csak, mint hadvezért és fejedelmet kell tisztelnünk, hanem azért is, mert politikájával nem csak a hitéletet gazdagította és az üldöztetéseknek vetett határt, hanem olyan politikus is volt, aki ténylegesen hazája boldogulásával foglalkozott a meggazdagodás és a harácsolással szemben. Ennek a ténynek példaszerűnek kellene, lennie a „magyar” politikai elitnél. A Tiszteletes urak után v. Kiss Zsolt adta elő Debreceni Szappanos János: Katonák üdvözlete Bocskai Istvánhoz / Militaris Congratulatio (1604.) c. énekversének részletét. A dal elhangzása után: v. Szőnyi Attila presbiter beszélt a „Bocskai-kor” történelmi hátteréről, Bocskai fejedelemről, a Bécsi béke pontjairól és a megmérgezett Fejedelem végrendeletéről. A dal elhangzása után: v. Szőnyi Attila presbiter beszélt a „Bocskai-kor” történelmi hátteréről, Bocskai fejedelemről, a Bécsi béke pontjairól és a megmérgezett Fejedelem végrendeletéről. A szép gondolatsort Hajdú Márton vitéz várományos Wass Albert: Intelem c. versével fejezte be.

Íme, egy rövid részlet:

 

„Hazánk történelme az elmúlt ötszáz évben nem sok sikertörténettel bír. Megszállásból megszállásba kerültünk, megosztottság, szétaprózódás, testvérharcokká züllesztett polgárháborúk jellemezték azt a korszakot, mikor Európa más népeinek a fejlődés, s az emelkedés jutott osztályrészül. A kegyetlen, olykor enyhébb elnyomás ellen sorra induló, hosszabb-rövidebb ideig tartó szabadságharcainkat, felkeléseinket, még ha sikeres időszakai is voltak, végül véresen leverték, és a bosszú évei, évtizedei következtek. Országunk, s nemzetünk mind a mai napig magán viseli ezen nehézségek nyomait. Olyannyira, hogy lemondó kesergéseink közepette hajlandóak vagyunk megfeledkezni történelmünk rövid, de annál fényesebb időszakairól is!


A XVII. század elején, a három részre szakadt, reménytelen helyzetű, „két pogány közt” hányódó Magyarországon elindult egy felkelés, mely az alig egy évig tartó fegyveres harcban szabadságharccá fejlődött, s végül egy olyan békével zárult, ahol - Isten kegyelméből - mi, magyarok diktálhattuk a feltételeket!

Az 1604 és 1606 közt Bocskai István fejedelem vezetésével vívott küzdelem az egyetlen győztes magyar szabadságharc az ország történelmében!

1606.június 23-án, Bécsben aláírták azt a megállapodást, mely nemcsak a magyar rendek követeléseinek ad helyet, nemcsak területi kedvezményt biztosít Erdélynek, hanem Európában egyedülálló módon, immár nemzetközi szinten biztosítja Magyarország teljes területén a szabad vallásgyakorlást nemcsak a protestáns, hanem minden bejegyzett felekezet számára!

E békeszerződés Európai szintű jelentőségét az is igazolja, hogy mind a mai napig Bocskai István fejedelem az egyedüli magyar uralkodó, akinek egészalakos szobra van a történelmi Magyarország határain kívül! Ez az alkotás pedig Genfben látható, a Reformáció Emlékművénél!”

Az Istentisztelet után a Templomkert előtti Bocskai emlékművet koszorúzták meg a monoriak, emlék gyertyákkal is tisztelegve a magyar hőseink előtt.

A koszorúzás végén felcsendült a Székely-Himnusz, s a gyülekezeti teremben szeretetvendégségben vehettek részt a megjelentek.

vitéz Kiss Zsolt hadnagy

 

 

 


 
© 1992-2013. Vitézi Rend