VITÉZI REND

HÍREK
ÁLLOMÁNYTÁBLA
MÉDIA
A VITÉZI REND
 • Eszmeiség
 • Mérlegek
 • Alapadatok
 • Történet
 • Törvények
 • Vitézi nagyjelvény
 • Vitézi oklevél
 • Vitézi telek
 • Vitézi cím használata
 • Kitüntetések
 • Jogi nyilatkozat
 • Tagfelvétel
 • Örömhír
EGYESÜLÉS
 • Felhívás
 • Egyesülési dokumentumok
HORTHY MIKLÓS
 • A Horthy család
 • Gondolatok Horthy Miklósról
KATONAI RENDVÉDELMI TAGOZAT
KATASZTRÓFAVÉDELEM
KARITATÍV CSOPORT
HADISÍR GONDOZÁSA
HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT
SZOBORÁLLÍTÁS
 • Támogatás
 • Eddigi támogatók
 • Cikkek
 • Spende
 • Donation
TISZTSÉGVISELŐINK
 • Magyarország
 • Felvidék
 • Délvidék
 • Erdély
 • Kárpátalja
 • Egyesült Államok
 • Egyesült Királyság
 • Kanada
 • Németország
 • Skandinávia, Benelux Államok
GALÉRIA
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • Archív képek
 • Képeslapok
 • Október 23.
 • Vitézavatás
ÉVES TERV
 • Bandérium
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
 • Csongrád
 • Erdély
 • Hajdú Bihar
 • Jász-Nagykun Szolnok
 • Pest
VITÉZEK
 • Akikre büszkék vagyunk
 • Hadak útjára léptek
 • Híres vitézek
 • Vitézek névsora 1921-1945
SEGÍTSÜK EGYMÁST
EGYÉB
 • Ajándéktárgyak
 • Levelek
 • Média
 • Versek, nóták
 • Vitézek Lapja
 • Vitézi Híradó, Hírmondó
HADAK ÚTJÁRA LÉPTEK
 • 2015
 • 2016
 • 2017
KAPCSOLAT


 TÁBORILELKÉSZ HÍREI

 ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2018. február  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Aktuális hónap: 2018. március

 KERESÉS
 

 HÍRLEVÉL


Állománygyűlés Győrött  


Évnyitó állománygyűlést tartott 2018.01.12-én a győri  Városházán  a Vitézi Rend Győr- Moson-Sopron megyei Törzskapitánysága.

A törzskapitányság idei évi első eseményén jelentős számban jelentek meg a nemzetes hölgyek és urak valamint a meghívott vendégek. Az  állománygyűlésen megjelenteket -  a  Magyar Hiszekegy közös elmondása után-  v. Fülöp Jenő megyei törzskapitány köszöntötte.
  
A vendégek soraiban megkülönböztetett tisztelettel üdvözölhettük Dr. v. Nagy Frigyes nemzetes urat -a Vitézi Rend Felvidéki Törzskapitányságának  törzskapitányát-, v. Mikolay Dénes- Nagymegyer alpolgármesterét- és v. Varga Olivér nemzetes urakat. 
Két fontos napirendi pont köré csoportosította mondandóját a törzskapitány úr. Először az elmúlt év eseményeit, történéseit ismertette, majd a 2018 évi tervekről szólt. Projektoros beszámolója segítségével felidézhettük a közösen átélt eseményeket, megvalósított célokat. Minderről egyfajta időrendben szólt.

Főhajtással tisztelegve emlékeztünk az elhunyt rendtagjainkról:

- v. Arnóczky M. Pál ezredes úrról,
- v. Bazsó Károly néhai törzskapitányunkról,
- v. Kiss Lajos, 
- v. Kocsis László rendtársainkról és
- v. Őri József rendtársunk feleségéről      

A beszámoló kitért a központi és helyi feladatok, célok megvalósítására.  Kiemelte a tavaszi lőgyakorlatot, a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Vitézi Rend vezetőivel megkötött megállapodást, a III. Országos Vitézi Találkozót, a Szent László lovagkirályra emlékezve megtartott  körmenetet, a Vitézavatást, azokon való  aktív részvételünket. 

Törzskapitány úr ezúttal is gratulált a szeptemberi  vitézavatáson   kitüntetett v. Kiss-Surányi Csilla vitézi hadnagy és Dr. v. Kerekes György vitézi őrmester rendtagjainknak.  Gratulált továbbá az új avatottaknak v. Kállay  Gábor, v. Osváth András, v. Osváth Ádám, v. Ronts Sándor,  v. Tihanyi Katalin és v. Bánhidi Brigitta nemzetes rendtársaknak.
A  Felvidéki  Törzskapitánysággal  fenntartott jó kapcsolatról  szólva  méltatta 
Dr. v. Nagy Frigyes  törzskapitány úr áldozatos munkáját,  a magyarság identitásának megőrzése területen végzett tevékenységét. 

A beszámoló köszönetnyilvánítással zárult, melyben valamennyi vitézi  hadnagy,  őrmester és rendtag  szorgalmas munkájáért köszönetet mondott törzskapitány úr.
Külön megköszönte a segítőkészségét v. Olgyay Beának (a tanulni vágyott győri vitézeink ingyenes számítógépes tanfolyam elvégzése lehetőségének biztosításáért), v. Kiss-Surányi Csillának és v. Csibi Ferencnek (a műanyag kupakgyűjtés akcióban való részvételükért), v. Fülöp Ferencnek (a rendezvények szervezésében, számítógépes feldolgozásokban, levelezésekben nyújtott önzetlen munkájáért), v. Tóth Máriának (a rendi életért esetenként nyújtott anyagi segítségéért).

A 2018 év terveiről, programjairól szólva kiemelte a központi elvárások betervezését.

A Törzskapitányság helyi kiemelt feladataiként az alábbiak kerültek meghatározásra: Új avatandók felkutatása, fiatalítás. Vitézi kis közösségek további fejlesztése. A jó kapcsolatépítés folytatása az önkormányzatokkal, a fegyveres testületek képviselőivel, továbbá a Felvidéki Törzskapitányság vezetőivel.

Kiemelt konkrét programokként tervezzük: Az I. Világháborús centenáriumi  és a Mátyás Király emlékév emlékbizottságok önkormányzatokkal egyeztetett programjain való részvételt.
A katasztrófavédelmi alegységünk márciusi minősítő vizsgáját.
A „Huszárság 500 éve és a Vitézi Rend” c. győri kiállítás  szervezését és megtartását március-áprilisban.
Tavaszi lőgyakorlat megrendezését április közepén.
A Vitézek Kopjafája-nál már elhelyezett névtáblákon nevek bővítését novemberben. 

Befejezésül törzskapitány úr az ismertetett programok színvonalas megvalósításához kérte valamennyiünk segítségét, majd kifejezte új évi jókívánságait.

Az állománygyűlés hivatalos része a Himnusz eléneklésével ért véget. 

Ezt követően törzskapitány úr minden kedves résztvevőt fogadásra invitált. A szépen megterített asztaloknál vitéz Lentulai Attila esperes úr áldást mondott, majd a fotók tanúsága szerint mindenki nagyon jól érezte magát! 
  

Fotók: vitéz Peterdy György Ferenc vit. hadnagy

vitéz Tóth Mária
győri sajtómunkatárs


 
© 1992-2013. Vitézi Rend