VITÉZI REND

HÍREK
ÁLLOMÁNYTÁBLA
MÉDIA
A VITÉZI REND
 • Eszmeiség
 • Mérlegek
 • Alapadatok
 • Történet
 • Törvények
 • Vitézi nagyjelvény
 • Vitézi oklevél
 • Vitézi telek
 • Vitézi cím használata
 • Kitüntetések
 • Jogi nyilatkozat
 • Tagfelvétel
 • Örömhír
EGYESÜLÉS
 • Felhívás
 • Egyesülési dokumentumok
HORTHY MIKLÓS
 • A Horthy család
 • Gondolatok Horthy Miklósról
KATONAI RENDVÉDELMI TAGOZAT
KATASZTRÓFAVÉDELEM
KARITATÍV CSOPORT
HADISÍR GONDOZÁSA
HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT
SZOBORÁLLÍTÁS
 • Támogatás
 • Eddigi támogatók
 • Cikkek
 • Spende
 • Donation
TISZTSÉGVISELŐINK
 • Magyarország
 • Felvidék
 • Délvidék
 • Erdély
 • Kárpátalja
 • Egyesült Államok
 • Egyesült Királyság
 • Kanada
 • Németország
 • Skandinávia, Benelux Államok
GALÉRIA
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • Archív képek
 • Képeslapok
 • Október 23.
 • Vitézavatás
ÉVES TERV
 • Bandérium
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
 • Csongrád
 • Erdély
 • Hajdú Bihar
 • Jász-Nagykun Szolnok
 • Pest
VITÉZEK
 • Akikre büszkék vagyunk
 • Hadak útjára léptek
 • Híres vitézek
 • Vitézek névsora 1921-1945
SEGÍTSÜK EGYMÁST
EGYÉB
 • Ajándéktárgyak
 • Levelek
 • Média
 • Versek, nóták
 • Vitézek Lapja
 • Vitézi Híradó, Hírmondó
HADAK ÚTJÁRA LÉPTEK
 • 2015
 • 2016
 • 2017
KAPCSOLAT


 TÁBORILELKÉSZ HÍREI

 ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2018. március  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 KERESÉS
 

 HÍRLEVÉL


Állami kitüntetéseket kaptak a Vitézi Rend tagjai  


Dr. Áder János köztársasági elnök 2017. augusztus 18-án a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta vitéz Ajtós József, c. esperes, c. prépost, plébánosnak, a Vitézi Rend főkapitány-helyettesének, valamint vitéz dr. Dupka György, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet ügyvezető igazgatója, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége elnöke, az Együtt című folyóirat kiadója és lapigazgatója, a Szolyvai Emlékparkbizottság titkára részére.


VITÉZ AJTÓS JÓZSEF LÁSZLÓ
 esperes, plébános öt, ősi bortermelő falunak a plébánosa.
Kispesten született, 1947. november 15-én. Apja: Ajtós József géplakatos, Anyja: Kazy Ilona óvodai dajka. Általános iskoláit Balatonlellén, középiskoláit pedig Szegeden, a Vasútforgalmi és Kereskedelmi Technikumban végezte. Két évig, katonai szolgálatot teljesített 1967-69 között Nagyatádon a büntető ezredben, mint teológus - papnövendék. A Győri Hittudományi Egyetem elvégzése után, 1974, július 07-én szentelték pappá Balatonlellén.

Káplánként szolgált Kéthelyen, Marcaliban, Nagykanizsán majd Siófokon. Plébános lett Balatonbozsokon majd Kéthelyen. 1991-ben Svédországba ment hivatalos úton, hogy ott a Svédországi Magyar Katolikus Missziót vezesse. 1992-ben kénytelen volt megválni Svédországtól egészségi okok miatt.


1992. október 18-tól Paloznak plébánosa, ahonnan ellátja Csopakot, majd később Alsóörs, Lovas és Felsőörs községeket is.

1998-tól a vitéz Habsburg József Árpád főherceg, magyar királyi herceg által vezetett vitézek tagja, majd főkapitány-helyettes, főszéktartó, majd az onnét kilépő vitézekkel 2011-ben egyesültek a Vitézi Renddel (rendünkkel –szerk.), ahol főkapitány-helyettes.

1999. október 26-án lett a Balatonvin Borlovagrend tagja majd elnökségi tag Borrendi Prépost.

Lelkipásztori munkáját 1997-ben esperesi cím adományozásával ismerte el a Veszprém Főegyházmegye Érseke.

Pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából a Paloznaki Önkormányzat, Paloznak címeres arany pecsétgyűrűjét adományozta. Ugyancsak, ezen szép évforduló alkalmából a Vitézi Rend ezüst érdemkereszttel, a Köztársasági Elnök Katonai Irodája pedig Díszoklevéllel és Dísztőrrel ismerte el az érdemeit.

2002-ben a Paloznak Díszpolgára kitüntető cím viselője.

20216-ban 40 éves papi szolgálatát préposti kinevezéssel ismerték el, ugyan ezen évben megkapta a Vitézi Rend I. osztályú lovagkeresztjét, nagykereszttel, nagycsillaggal és vállszalaggal.


VITÉZ DR. DUPKA GYÖRGY az egykori Ugocsa megyei Tiszabökényben 1952. április 11-én született. Iskoláit szülőfalujában és Péterfalván végezte, majd az Ungvári Állami Egyetemen 1979-ben szerzett magyar szakos bölcsészdiplomát. 1979-től a Kárpáti Igaz Szó című megyei lap újságírója. 1986–1992 között a Kárpáti Kiadó magyar osztályának szerkesztője. 1992-től az Intermix Kiadó vezetője, nevéhez fűződik a Kárpátaljai Magyar Könyvek-sorozat beindítása és gondozása, amely mára a 251. kötetnél tart. 2006-2008 között magyarországi egyetemi képzésen vett részt és 2008 őszén az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán kulturális mediátor szakos másoddiplomát szerzett. 2008-tól ügyvezető igazgatóként a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) egyik létrehozója és vezetője.

1968-tól a Forrás Ifjúsági Stúdió tagjaként, majd a József Attila Alkotóközösség társelnökeként a kárpátaljai irodalmi élet egyik aktív szervezője, helytörténeti anyagokat publikál, verseket írt, népballadákat és történeti mondákat gyűjtött. Különböző szakmai és érdekvédelmi szervezet (KMKSZ, UMDSZ, KHÖT) tagja, alapítója illetve tisztségviselője.

Jelenleg a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének (MÉKK) elnöke. A Kárpátaljai Megyei Tanácsnak két (1992–1994 és 2006–2010 között), az Ungvári Városi Tanácsnak egy (1992–1994) alkalommal választott képviselője. 2006–2010 között a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) tagja.

1989-től több ciklusban tagja volt a sztálinizmus áldozataival foglakozó Kárpátaljai megyei rehabilitációs bizottságnak. E témakörben több konferenciát, adatgyűjtést, levéltári kutatást stb. szervezett, ismeretterjesztő és szakmai előadásokat tartott. Az 1944-es elhurcolások, koncepciós perek levéltári anyaginak feldolgozásában több ukrán és orosz történésszel együttműködött.

Tisztséget és tagságot vállalt több nemzetközi és magyar szervezetben, többek között a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia elnökségi tagja, a Magyar Írószövetség tagja, az Együtt című irodalmi, művészeti és kulturális folyóirat felelős kiadója, a Gulagkutatók Nemzetközi Társaságának tagja (2010–).

Elkötelezett GULAG-kutató. A vidék magyar (köztük a ruszinság, zsidóság stb.) múltjának kutatására mestere, Váradi-Sternberg János ismert történészprofesszor buzdította, akivel közösen több helytörténeti írást jelentettek meg. Az őt ért támadások és fenyegetések ellenére számos publikációjában tárta fel és leplezte le a kommunista diktatúra kárpátaljai bűneit. Egyik aktív kezdeményezője volt a malenykij robotra elhurcolt magyar és német áldozatok és magyar elesett honvédek Szolyvai Emlékparkja, az ungvári Központi Magyar Katonai Temető és egy sor más magyar emlékhely és kegyhely létrehozásának.

Több kutató- és tanulmányúton vett részt a pécsi Német Kör szervezésében. Huszonötéves kutatói eredményeit, eddigi feltárásait, a tanulmányutak során szerzett tapasztalatait legutóbbi két-három évben kiadott munkáiban összegezte (Szolyva a mi golgotánk, 2012, „Hova tűnt a sok virág…, 2013), amelyek alapot képeztek a doktori (PhD) értekezés megírásához is. 2014. szeptember 19-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelemtudományok doktori iskolájában A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben (A 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944– 1946) címmel megvédte doktori (PhD) disszertációját a legnagyobb minősítéssel.

Dupka György az elmúlt évtizedekben kárpátaljai magyarság javára kiemelkedő színvonalú kultúraszervező és alkotó munkát végzett, majd kutatóként feltárta és leleplezte a kommunista diktatúra kárpátaljai bűneit. Egyik aktív kezdeményezője volt a malenykij robotra elhurcolt magyar és német áldozatok és magyar elesett honvédek Szolyvai Emlékparkja, az ungvári Központi Magyar Katonai Temető és egy sor más magyar emlékhely és kegyhely létrehozásának.

Mindkét rendtársunknak szeretettel gratulálunk! Isten áldása kísérje tovább életüket, munkásságukat!

Forrás:bkmmi.org.ua; paloznak.hu


 
© 1992-2013. Vitézi Rend