VITÉZI REND

HÍREK
ÁLLOMÁNYTÁBLA
MÉDIA
A VITÉZI REND
 • Eszmeiség
 • Mérlegek
 • Alapadatok
 • Történet
 • Törvények
 • Vitézi nagyjelvény
 • Vitézi oklevél
 • Vitézi telek
 • Vitézi cím használata
 • Kitüntetések
 • Jogi nyilatkozat
 • Tagfelvétel
 • Örömhír
EGYESÜLÉS
 • Felhívás
 • Egyesülési dokumentumok
HORTHY MIKLÓS
 • A Horthy család
 • Gondolatok Horthy Miklósról
KATONAI RENDVÉDELMI TAGOZAT
KATASZTRÓFAVÉDELEM
KARITATÍV CSOPORT
HADISÍR GONDOZÁSA
HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT
SZOBORÁLLÍTÁS
 • Támogatás
 • Eddigi támogatók
 • Cikkek
 • Spende
 • Donation
TISZTSÉGVISELŐINK
 • Magyarország
 • Felvidék
 • Délvidék
 • Erdély
 • Kárpátalja
 • Egyesült Államok
 • Egyesült Királyság
 • Kanada
 • Németország
 • Skandinávia, Benelux Államok
GALÉRIA
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • Archív képek
 • Képeslapok
 • Október 23.
 • Vitézavatás
ÉVES TERV
 • Bandérium
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
 • Csongrád
 • Erdély
 • Hajdú Bihar
 • Jász-Nagykun Szolnok
 • Pest
VITÉZEK
 • Akikre büszkék vagyunk
 • Hadak útjára léptek
 • Híres vitézek
 • Vitézek névsora 1921-1945
SEGÍTSÜK EGYMÁST
EGYÉB
 • Ajándéktárgyak
 • Levelek
 • Média
 • Versek, nóták
 • Vitézek Lapja
 • Vitézi Híradó, Hírmondó
HADAK ÚTJÁRA LÉPTEK
 • 2015
 • 2016
 • 2017
KAPCSOLAT


 TÁBORILELKÉSZ HÍREI

 ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2018. február  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

 KERESÉS
 

 HÍRLEVÉL


A megtalált ember  


A Szent Karácsony előtt a görögkatolikus egyház a nagyböjt mintájára 40 napos böjti időszakkal készül, hogy a bűnbánat, a megtérés útján a karácsonyi titok személyes hittapasztalattá legyen. Ez a ta-pasztalat, hogy megtalált ember vagyok! Mit jelent ez a megtaláltság? 

    A megtaláltság titok. Isten emberszeretetének és irgalmának ajándéka. Nem kiérdemelt, hanem kegyelemből elnyert. A bizánci liturgia gyakran ismétli, hogy Isten emberszerető. Az imádkozó emberben tudatosítja ennek mindent meghatározó valóságát, hiszen Isten előbb szeretett minket (vö.: 1Jn 4,19). En-nek a megelőlegező szeretetnek személyes felismerése a megtaláltság-élmény, amelynek mintegy kézzel tapintható megpecsételése, hogy az Isten Fia „értünk, emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alá-szállott és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától és emberré lett” (nikea-konstantinápolyi hitvallás).
     Isten általi megtaláltságunk életadó öröm, újjászületés. Isten Fia újszülött Gyermek, hogy mi, embe-rek újjászülethessünk. Isten megújító erejét a bűnbánó ember tapasztalja meg. Az életét az önmagát egy városszéli istálló számkivetettségében kinyilatkoztató Isten újjáteremtő szeretetének fényében újraértékelő ember ajándékba kapja a megtaláltság élményét. Ezért zengjük a szent éjszaka zsolozsmájában Izaiás próféta jövendöléseinek szentírási verseire a refrént: „Velünk az Isten, értsétek meg, nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten!” A hit (velünk az Isten, emberré lett az Isten) felismerése, megértése vezet a megtérésre, a régi ember, bűnös voltunk levetkőzésére és Isten nagyszerű megbocsátása által az Isten Fia megtestesülésének kegyelméből az új ember felöltésére (vö. Ef 4,22-23).
     „… azért van a testben az Isten, mert meg kellett szentelődnie ennek az elátkozott testnek, meg kel-lett erősödnie ennek a legyengültnek, amely elidegenedett Istentől, ennek kellett bensőséges kapcsolatba kerülnie vele, ezt kellett a mennybe visszavezetni (…)
     A világ üdvösségét ünnepeljük, az emberiség születésnapját. Ma kapott feloldozást Ádám az átok alól. Többé már nem áll, hogy a földből vagy és visszatérsz a földbe (vö.: Ter 3,19), hanem az éghez kap-csolódsz, és felvesznek a mennybe. Már nem áll az, hogy fájdalommal szülöd gyermekeidet (vö.: Ter 3,16), mert boldog vajúdás hozta a világra az Emmánuelt, és boldogok az emlők, amelyek szoptatták (vö.: Lk 11,27). Mert Gyermek született nekünk, és Fiú adatott nekünk, amelynek vállán a fejedelemség (Iz 9,6).” (Nagy Szent Baszileiosz: Homilia Krisztus szent születésére)


vitéz Thodory Ferenc
Sajópetri parókusa


 
© 1992-2013. Vitézi Rend